Główne okno programu Pomocnik aukcji

Główne okno programu zostało tak zaprojektowane, aby do wszystkich działów w programie można było przejść jednym kliknięciem myszy. Funkcje w programie są pogrupowane wg działu do którego dotyczą (np. aukcje, transakcje, wiadomości), dzięki czemu interfejs programu nie jest przepełniony niepotrzebnymi w danej chwili funkcjami. Transakcje w programie są grupowane na "nieopłacone", "Opłacone (do wysłania)", "Za pobraniem (do wysłania)", "Opłacone (wszystkie)", "Wysłane za pobraniem", "Problemowe", "Nieudane" i "Zakończone".