Okno wystawiania komentarzy

Program ma możliwość wystawiania komentarzy. Możliwe jest wystawianie np. tylko do tych kontrahentów, którzy nam pierwsi wystawili komentarz. Możliwe jest wystawianie hurtowe komentarzy, np. dla zaznaczonych kilkuset transakcji. Możliwe jest także wystawienie komentarzy dla wybranej grupy transakcji losowo z przygotowanych uprzednio szablonów komentarzy.