Informacje podstawowe aukcji

W programie możliwe jest w szybki sposób przygotowanie aukcji. Możliwe jest definiowanie szablonów, które znacznie przyśpieszają tworzenie kolejnych aukcji. W programie jest wbudowany edytor opisów aukcji. Nie jest wymagana znajomość jezyka HTML do przygotowania opisów - zasada edycji podobna jak np. w programie Word.

Edytor kodu html w Pomocniku aukcji
W programie jest wbudowany edytor opisów aukcji. Nie jest wymagana znajomość jezyka HTML do przygotowania opisów - zasada edycji podobna jak np. w programie Word.