Publikacja zdjęć na serwerze FTP
 
Jeśli wstawimy do opisu jakieś lokalne zdjęcia, to z programu można wysłać te zdjęcia na serwer FTP a ścieżki do obrazów zostaną automatycznie poprawione na te odnoszące się do strony www, na której zostały umieszczone.