• Za pomocą funkcji Publikacja obrazów możemy wysłać wszystkie lokalne obrazy będące
    w treści opisu na serwer FTP, przez co będą one widoczne po wystawieniu aukcji.
    W programie można zdefiniować dowolną ilość serwerów FTP, na które będziemy wysyłać zdjęcia.