• W programie jest bardzo rozbudowany edytor tabel. Możliwa jest zmiana formatowania dla całej tabeli, jak i pojedynczej komórki.
Obraz: Wstawianie tabel do opisu

Tabele do opisu można wstawiać bardzo szybko, wybierając z paska narzędziowego odpowiednią funkcję i zaznaczając jakich rozmiarów ma być tabela.

Obraz: Style tabel

Program umożliwia szybkie formatowanie tabel za pomocą styli.
Dostępnych jest kilkadziesiąt styli tabel.
Możesz ustalić do której konkretnie części tabeli ma zostać użyty styl.

Obraz: Funkcje edycji tabel w opisie

Jest wiele funkcji do edycji tabel: dodawanie
i usuwanie wierszy i kolumn; zmiana położenia tekstu
w komórkach; szybka zmiana koloru tła komórki.