1. Sklep prowadzony jest przez Marcina Werra prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą MARWER Marcin Werra, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerami: REGON: 220362514, NIP: 555-189-31-66
 2. Kontakt ze sklepem możliwy jest przez:
  1. e-mail: kontakt@marwer.pl
  2. Formularz kontaktowy: http://marwer.pl/kontakt
  Kontakt z Klientem odbywać się będzie przez podany podczas rejestracji w sklepie jego adres e-mail.
 3. Przed złożeniem zamówienia klient ma możliwość za darmo pobrania programu, który go interesuje i przejrzenia jego możliwości. Niektóre funkcje w aplikacjach mogą działać dopiero po wprowadzeniu klucza aktywacyjnego.
 4. W sklepie prowadzona jest sprzedaż licencji na oprogramowanie w postaci kluczy aktywacyjnych (treści cyfrowych). Klucz aktywacyjny włącza w programie wszystkie funkcje na okres na jaki licencja została wykupiona. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych drogą elektroniczną na swój adres e-mail podany podczas rejestracji w sklepie.
 5. Płatność za zamówiony towar dokonywana jest w następujący sposób:
  1. przelew na rachunek bankowy: Zamawiający po złożeniu zamówienia przenoszony jest na stronę z numerem konta bankowego i informacją o tytule przelewu.
  2. CashBill.pl - Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu CashBill.pl .
   Klient po złożeniu zamówienia zostaje przeniesiony na stronę systemu CashBill.pl, w którym to dokonuje płatności.
 6. Po dokonaniu zapłaty przez klienta, w sposób zautomatyzowany zostaje wygenerowany i wysłany klucz aktywacyjny i usługa zostaje wykonana i Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.
  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 38. ppkt 13: Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umowy: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Ewentualną chęć odstąpienia od umowy kupna można wysłać przed dokonaniem zapłaty kontaktując się ze Sklepem. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
  Do: MARWER Marcin Werra
  Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy kupna następującej/ych rzeczy
  .........................................., 
  Numer zamówienia: ........................
  Data złożenia zamówienia: .................
  Imię i nazwisko: ..........................
  Data ......................................